top of page

Oferta

 

   Mało kto budując dom myśli o ogrodzie, a przecież on podkreśla jego bryłę, podnosi estetykę, łączy z otoczeniem.  Przygoda z kreowaniem zewnętrza zaczyna się od projektu. Dobrze opracowany projekt (wspólnie z inwestorem) to gwarancja, że nasz ogród będzie przestrzenią estetyczną i przyjazną.  
Ale najważniejsza jest pierwsza rozmowa z inwestorem. 

Podczas tego spotkania, poznaję Państwa oczekiwania, styl życia, sposób spędzania wolnego czasu. Analizuję uwarunkowania przestrzenno - krajobrazowe otoczenia, które ma być zagospodarowane. Sporządzam inwentaryzację szaty roślinnej.  W efekcie powstaje autorski pomysł na ogród- projekt koncepcjny i wstępny kosztorys wykonania ogrodu. To początek współpracy. Państwo podjemujecie decyzję, czy wykonujecie samodzielnie ogród, czy zlecacie jego wykonanie i pielęgnację. 

  Ostateczna wycena uzależniona jest od wielkości terenu, elementów jakie ma zawierać projekt: nawodnienie, nawierzchnie, mała architektura (tarasy, ogrodzenie, altany, zbiorniki wodne), oświetlenie, powierzchnia przeznaczona do nasadzeń roślinnych.

 

Na projekt ogrodu składa się :

1. Projekt koncepcyjny, który stanowi dokumentację uproszczoną. Jest on wykonany  w skali, w formie kolorowego szkicu. Zawiera on:

- plan usytuowania wszystkich projektowanych obiektów,

- podział terenu na strefy funkcjonalne,

- plan koncepcyjny nawierzchni, 

- plan rozmieszczenia i lokalizacji nasadzeń.

2.   Projekt techniczny,  wykonany w grafice czarno- białej zawiera:

-  szczegółowy  plan techniczny ogrodu w skali, z narzuconymi wysokościami terenu,

- szczegółowe rozplanowanie szaty roślinnej z legendą, zawierającą specyfikację  

   materiału roślinnego.

- oznaczenie planowanych  punktów świetlnych.

3. Perspektywy, najważniejsze widoki "z".

4. Wizualizacje ogrodu

5. Przekroje.

6. Rysunki koncepcyjne małej architektury ogrodowej. 

6. Szczegółową spacyfikację szaty roślinnej.

7. Zalecenia dotyczące przyszłej pielęgnacji ogrodu

5.Szczegółowy projekt techniczny nawierzchni - na życzenie klienta za dodatkową opłatą. 

6. Szczegółowy rysunek techniczny oświetlenia - na życzenie klienta za dodatkową opłatą.

7. Plan nawadniania ogrodu - opcja dodatkowa, nie wchodząca w podstawową cenę ogrodu, za dadatkową opłatą. 

8. Projekt ogrodzenia, projekt mebla ogrodowego - na życzenie klienta, za dodatkową opłatą.

 

Zachęcam do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

 

 

bottom of page